7. juli 2011

Takk for følget!

Et skoleår er slutt! 
Etter vel 80 innlegg og 7500 treff på denne administrasjonsbloggen anser vi i 3SF Trykk og foto i det valgfrie programfaget Trykk og foto skoleåret 2010/11 for sluttført. Vi har dykket ned i trykketeknikker og fotografiets verden og lært mangt og mye alle mann. Faget er kjekt! Sjekk elevenes egen evaluering av faget på den enkeltes blogg.
Vi har gjort oss nye, verdifulle erfaringer om det å bruke blogg i undervisningen. Gjennom bloggene får vi vise hva vi gjør i faget og inviterer omverden inn i vårt digitale, perforerte klasserom.
Sjekk her ved skolestart dere som vil følge elevene som har faget neste år også. Jeg lenker videre til den nye administrasjonsbloggen etter sommeren. 

Takk til alle mine dyktige og lærevillige elever. Deres utvikling og positive opptreden har inspirert meg og løftet meg fram som lærer! 


Dette  fotoet hentet fra en av eksamensbloggene får avsluttet denne fagbloggen.
GOD SOMMER! :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar