13. desember 2010

Oppsummering høsten 2010

Ines collage til A.Rainers utstilling
Oppsummer hvordan du synes det har vært å jobbe i faget Trykk og Foto dette halvåret.
Skriv et innlegg på hvert emne:
A. Foto
B. Trykk
C. Blogging
D. Arbeidsmetoder

- Hva har du lært?
- Har du fått nok utfordringer?
- Har du forslag til endringer?
- Annet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar